OregonLawHelp.org

SHARCIGA CUSUB EE JOOJINTA ISKA SAARIDA GURIGA EE GOBOLKA OO DHAN AH

Authored By: Oregon Law Center and Legal Aid Services of Oregon
Read this in:
Arabic / العربية
Chuukese / Chuuk
English
Spanish / Español
Marshallese / Kajin M̧ajeļ
Mandarin Chinese / 官話
Russian / Pусский
Somali / Soomaali
Tongan / Tonga
Vietnamese / Tiếng Việt

Waxaa jira sharciga cusub ee joojinta iska saarida guriga ee gobolka oo dhan ah (HB 4401) oo socon doona ilaa Juun 30, 2021. Tani macnaheedu waa, iyada oo ay jirto iska reebitaan kooban, mulkiilayaasha guryaha ugama saari karaan ijaartayaasha bixin la’aanta lacagta ijaarka ama sabab la’aan ilaa laga gaarayo Luulyo 2021.

Sii mai le 6-itulau PDF ma faʻataʻitaʻiga tusi (Download the 6-page PDF with sample letter)

Last Review and Update: Dec 29, 2020