Skip to main content

Tài nguyên COVID-19

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NGƯỜI THUÊ NHÀ THỜI KỲ ĐẠI DỊCH

Nếu quý vị đang nợ tiền thuê nhà hoặc không thể trả tiền thuê nhà, quý vị có thể ngăn chặn tình trạng trục xuất (bị đuổi ra khỏi nhà) vì không trả tiền nhà theo luật hiện hành của tiểu bang bằng cách.

An toàn + mạnh mẽ Oregon

An toàn và mạnh mẽ hơn, trong cộng đồng. Khi chúng ta cùng nhau đối mặt với coronavirus (COVID-19), rõ ràng là chúng ta mạnh mẽ nhất khi chúng ta ở trong cộng đồng — ngay cả khi giữ khoảng cách. Để giúp giữ cho các cộng đồng của chúng ta được an toàn và mạnh khỏe, trang web này sẽ cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày, các nguồn trợ giúp và thông tin. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để nhận được sự giúp đỡ mà quý vị cũng như gia đình quý vị cần.

Back to top