OregonLawHelp.orgOregon Law Help

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NGƯỜI THUÊ NHÀ THỜI KỲ ĐẠI DỊCH

Authored By: Oregon Law Center
Read this in:
Arabic / العربية
Chuukese / Chuuk
English
Spanish / Español
Marshallese / Kajin M̧ajeļ
Russian / Pусский
Samoan / Gagana Samoa
Somali / Soomaali
Tongan / Tonga
Chinese (Simplified) / 简体中文

Nếu quý vị đang nợ tiền thuê nhà hoặc không thể trả tiền thuê nhà, quý vị có thể ngăn chặn tình trạng trục xuất (bị đuổi ra khỏi nhà) vì không trả tiền nhà theo luật hiện hành của tiểu bang bằng cách.

Download 4-page PDF

Last Review and Update: Jan 14, 2022