OregonLawHelp.orgOregon Law Help

An toàn + mạnh mẽ Oregon

Authored By: Oregon Health Authority
Read this in:
Arabic / العربية
Chuukese / Chuuk
English
Spanish / Español
Hmong / Hmoob
Korean / 한국어
Marshallese / Kajin M̧ajeļ
Mandarin Chinese / 简体中文
Russian / Pусский
Somali / Soomaali
Chinese (Traditional) / 中文

An toàn và mạnh mẽ hơn, trong cộng đồng. Khi chúng ta cùng nhau đối mặt với coronavirus (COVID-19), rõ ràng là chúng ta mạnh mẽ nhất khi chúng ta ở trong cộng đồng — ngay cả khi giữ khoảng cách. Để giúp giữ cho các cộng đồng của chúng ta được an toàn và mạnh khỏe, trang web này sẽ cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày, các nguồn trợ giúp và thông tin. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để nhận được sự giúp đỡ mà quý vị cũng như gia đình quý vị cần.

Liên kết đến website có dịch máy tiếng Việt: www.safestrongoregon.org

Last Review and Update: Apr 23, 2020