An toàn + mạnh mẽ Oregon

Authored By: Oregon Health Authority

An toàn và mạnh mẽ hơn, trong cộng đồng. Khi chúng ta cùng nhau đối mặt với coronavirus (COVID-19), rõ ràng là chúng ta mạnh mẽ nhất khi chúng ta ở trong cộng đồng — ngay cả khi giữ khoảng cách. Để giúp giữ cho các cộng đồng của chúng ta được an toàn và mạnh khỏe, trang web này sẽ cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày, các nguồn trợ giúp và thông tin. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để nhận được sự giúp đỡ mà quý vị cũng như gia đình quý vị cần.

Last Review and Update: Apr 23, 2020
Back to top