EKKOCH EKKEWE TUMWUNUN CHON RENT EPWE MWUCH MWIRIN JUNE 30, 2022

Authored By: Oregon Law Center and Legal Aid Services of Oregon

Seni ewe July 1, 2021, ekkewe chon rent mi mwo keuno ar repwe tou me non nenier kewe ika keuno ar kewe eviction ren faniten ese kamotiw ar rent pwokiten ir mi ngeni nour kewe landlord ika soufenu ewe taropwen pwarata nge ir mi apply ngeni ekkewe aninisin rent. Ika pwe ei pisekin pwarata nge ke ngeni ewe soufenu ika landlordmwen epwe file ewe termination case, iwe ewe landlord esapw or an mwumwuta an epwe file ewe eviction case tori an ewe application esapw chiwen nomw won pending, ika tori chok fan October1, 2022. Ika pwe ei pisekin pwarata nge ka ngeni mwirin an ewe soufenu aa fen file ewe eviction case, iwe ewe court epwe mwo eukano ei case tori fan October 1, 2022, ika tori an ewe application aa approve ika fen deny. Mwirin June 30, 2022, omw awora ei pisekin pwarata ren ewe taropwen application faniten aninisin rent iwe esapw tongeni keuno ar repwe processini omw ewe eviction ika omw ewe kopwene tou me non neniomw na.

Last Review and Update: Jun 30, 2022
Back to top