Nắm bắt thông tin về Quy tắc Công Phí ('Public Charge')

UPDATE

The Biden Administration’s new Public Charge rule makes it safe for immigrants to get most public benefits that support their health, nutrition, and housing. The rule becomes effective Dec. 23, 2022.

 

Nắm bắt Thông tin về Công Phí Tờ thông tin này không thay thế cho lời khuyên pháp lý. Những người lo lắng về việc phúc lợi công cộng có thể ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của họ như thế nào nên nhờ luật sư về nhập cư giúp đỡ.
Cập nhật mới nhất vào ngày 19 Tháng Mười Hai, 2022

Tải xuống 3 trang PDF

Last Review and Update: Jan 09, 2023
Back to top