Qorshaha taknoolajiga ee nabadgalyada kuwa waxyeelo gaadhay - Tech Safety Plans for Survivors

Authored By: National Network to End Domestic Violence, Inc.

Waxyaabaha aad kala hadli karto qof aad taqaan oo khatar ku jira.

Last Review and Update: Jul 20, 2016
Back to top