OregonLawHelp.orgOregon Law Help

Các Quyền Nơi làm việc của Nạn nhân Bạo lực Gia đình, Quấy rối, Hành hung Tình dục, hoặc Rình rập

Authored By: Oregon Law Center and Legal Aid Services of Oregon LSC Funded
Read this in:
English
Spanish / Español
Russian / Pусский

Công việc và sự an toàn của bạn là rất quan trọng. Luật pháp ở Oregon bảo vệ những người lao động là nạn nhân của bạo lực gia đình, rình rập và hành hung tình dục. [Your job and your safety are important. Laws in Oregon protect workers who are victims of domestic violence, stalking and sexual assault.]

Tải xuống một trang PDF 5 trang hoặc đọc trực tuyến

Last Review and Update: Mar 07, 2019